Český registr kardiogenního šoku

CZECH SHOCK je prospektivní multricentrický registr kardiogenního šoku, který bude probíhat po dobu 1 roku napříč minimálně 12 kardiocentry České republiky.

Kardiogenní šok představuje vysoce rizikový klinický stav s pravděpodobností nemocničního úmrtí až 40 %. V posledních dekádách se celkové přežití pacientů s KŠ zlepšilo jen zcela minimálně.

Existuje pouze minimum epidemiologických dat pocházejících z multicentrických registrů věnovaných této klinické entitě. Jedním z nich je francouzský multicentrický registr FRENSCHOCK z roku 2016, v současné době pak již probíhá pouze nábor do registru kardiogenního šoku v USA. V České republice nikdy nebyla provedena studie, která by popsala temporální trendy epidemiologie, diagnostiky, léčby a jejich výsledků u pacientů s kardiogenním šokem.

Cíle registru
CZECH SHOCK

Lepší porozumění diagnostických postupů a léčebného přístupu na přežívání pacientů s kardiogenním šokem v České republice.

Získání dat o lokální utilizaci a efektu mechanických srdečních podpor při léčbě kardiogenního šoku.

Studium temporálních trendů epidemiologie, diagnostiky, léčby a jejich výsledků u pacientů s kardiogenním šokem napříč specializovanými centry České republiky.

Vytvoření efektivní longitudinální výzkumné infrastruktury pro budoucí pragmatické klinické studie a další vědecko-výzkumné účely.

Využití a implementace získaných dat o diagnostice a léčbě kardiogenního šoku v České republice s cílem prodloužení přežívání těchto pacientů.

Již se připojili

Proč se připojit

k registru CZECH SHOCK

doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
člen výboru ČAAK
Registr CZECH SHOCK je unikátní možností jak získat informace o diagnostice, průběhu a léčbě kardiogenního šoku napříč celou Českou republikou. Hlubší porozumění této problematiky je jednou z mála možností jak zvýšit přežívání pacientů s diagnózou kardiogenního šoku.
prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
předseda ČAAK
I přes veškeré pokroky v diagnostice a léčbě kardiogenního šoku v posledních letech se stále jedná o kritický stav s vysokou mortalitou, dosahující přibližně 50 %. Prospektivní registr nemocných s kardiogenním šokem je cestou jak získat podrobné informace, které jistě mohou pomoci nepříznivé výsledky a prognózu u těchto pacientů zlepšit.
prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
ex-předseda ČAAK
Mortalita pacientů s kardiogenním šokem je stále extrémně vysoká. Registr CZECH SHOCK nám poskytne cenná data o diagnostickém a léčebném přístupu pacientů s tímto onemocněním.

Kontakt

Máte nějaké dotazy? Neváhejte se nám ozvat

doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.

člen výboru ČAAK

michal.pazdernik@ikem.cz

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

předseda ČAAK

petr.ostadal@homolka.cz

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

ex-předseda ČAAK

jan.belohlavek@vfn.cz